STRÁNKA KATALOGU nevyobrazeno v katalogu12345678910>>>

Partnerský program - podmínky spolupráce

Registrace Často kladené dotazy Úvod 15% provize za přivedenou objednávku
2% z každé objednávky podpartnera
startovací bonus 50,- Kč
platnost cookie 30 dní
Přihlášení partnera

Obecná ustanovení

 • Registrací na serveru WWW.ONLINE-AVON.CZ a umístěním zdrojového kódu serveru tohoto serveru na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

 • Provozovatelem partnerského programu je Pavla Pavlištíková, IČ: 73030473, se sídlem Zelená 3062/30, 702 30, Ostrava zapsán na ŽÚ Magistrátu města Ostravy pod č.j. C17939.

 • Tyto pravidla a podmínky definují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva firmy Tomáš Matějka (dále Provozovatel).

 • Registrace do partnerského programu je bezplatná a jejím dokončením a našim schválením se stáváte Partnerem a zároveň souhlasíte s těmito podmínkami. Provozovatel má právo bez udání důvodu registraci Partnera zamítnout. Partnerem se může stát osoba starší 15 let a může vlastnit pouze 1 partnerský účet.

 • Osobní údaje partnera jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb. a nebudou využity k jiným účelům. Přístup k těmto údajům bude mít pouze Provozovatel.

 • Partner souhlasí s použitím svého jména (názvu firmy) v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

Podmínky spolupráce

 • Provozovatel přenechává Partnerovi právo na inzerci kosmetických produktů, jež jsou součástí aktuální nabídky na stránkách WWW.ONLINE-AVON.CZ.

 • Partner si volí způsob propagace produktů nebo stránek WWW.ONLINE-AVON.CZ s možnostmi, které mu poskytne Provozovatel a ke kterým má přístup ve své klientské sekci po příhlášení. Partner může využít také své reklamní bannery popř. jiné reklamní plochy po dohodě s provozovatelem. Nezbytná je přítomnost identifikačního řetězce v každém partnerském odkazu.

 • Partner nesmí propagovat produkty nebo stránky WWW.ONLINE-AVON.CZ na webech odporujících svým obsahem zákonům České republiky a rovněž také na pornografických webech. Partner se také zavazuje, že bude uvádět vždy pravdivé a neklamné informace o Provozovatelem nabízených produktech a službách a nebude poškozovat dobré jméno firmy.

 • Stránky Partnera nesmí být napodobením stránek WWW.ONLINE-AVON.CZ tak, že by mohlo dojít k záměně ze strany návštěvníka webu.

 • Na stránkách Partnera je nepřípustné používat automatické otevírání stránek s nabídkou WWW.ONLINE-AVON.CZ, pop-up, pop-under nebo jiných oken, aniž by došlo k akci ze strany návštěvníka. Návštěvník stránek Partnera nesmí být žádným způsobem donucen ke klinutí na nabídku.

 • Stránky Parnera musí mimo reklamy partnerského programu zobrazovat také smysluplný obsah.

 • Provozovatel neodpovídá za funkčnost jakkoliv modifikovaných reklamního odkazů a neschváleným Provozovatelem.

 • Provozovatel žádných způsobem negarantuje počet zobrazení reklam, počet objednávek nebo výši zisku z reklamy.

Provize - typy, výše, podmínky a její výplata

 • Provozovatel poskytne Partnerovi provozi ve výši 5% v základní provizní skupině z každé přivedené objednávky ze stránek Partnera, což znamená také za provedení opakovaných objednávek do doby 30 dnů ode dne, kdy zákazník navštívil poprvé stránky WWW.ONLINE-AVON.CZ.

 • Provozovatel poskytne Partnerovi přiřazenému do provizní skupiny "Silver members" provozi ve výši 10% z každé přivedené objednávky ze stránek Partnera, což znamená také za provedení opakovaných objednávek do doby 30 dnů ode dne, kdy zákazník navštívil poprvé stránky WWW.ONLINE-AVON.CZ. Do provizní skupiny "Silver members" bude Partner přiřazen po dosažení celkové hodnoty prodejů minimálně 1 000,- Kč v předchozím měsíci. Pokud Partner této výše v předchozím měsíci nedosáhne je provize opět snížena na úroveň základní provize 5%.

 • Provozovatel poskytne Partnerovi přiřazenému do provizní skupiny "Gold members" provozi ve výši 15% z každé přivedené objednávky ze stránek Partnera, což znamená také za provedení opakovaných objednávek do doby 30 dnů ode dne, kdy zákazník navštívil poprvé stránky WWW.ONLINE-AVON.CZ. Do provizní skupiny "Gold members" bude partner přiřazen po dosažení celkové hodnoty prodejů minimálně 10 000,- Kč v předchozím měsíci. Pokud Partner této výše v předchozím měsíci nedosáhne je provize opět snížena na úroveň základní provize 5% nebo 10% a to v závislosti na hodnotě přivedených objevnávek v předchozím měsíci.

 • Provozovatel poskytne Partnerovi provizi ve výši 2% z objednávky zprostředkované jakýmkoliv z jeho Podpartnerů v přímé linii. Podpartnerem je myšlen takový partner, který má minimálně jednoho nadřazeného partnera. Přímou linií se zde rozumí pouze ti Podpartneři, kteří mají s Partnerem přímou vazbu (není mezi nimi jiný Podpartner). Lhůta pro provedení opakovaných objednávek je také 30 dnů ode dne, kdy zákazník navštívil poprvé stránky WWW.ONLINE-AVON.CZ ze stránek některého z Podpartnera(ů).

 • Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

 • Provizi obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.

 • Partner vystaví Provozovateli fakturu za schválené provize z prodeje (t.j. dokončených objednávek zákazníků) na základě údajů z online podané žádosti o výplatu provize. V případě, že není subjektem, který může vystavovat faktury a jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je mu automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez ŽL.

 • Partner je oprávněn fakturovat pouze částku, která přesáhne hranici 300,- Kč včetně. Okamžikem fakturace přichází Partner o nárok na další provizi z fakturovaných objednávek.

 • Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnera nejpozději do 30 dnů po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředková do 6 měsíců od data požádání o výplatu provize. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi.

 • Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Provize je vypočítávana z ceny včetně DPH 21%.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit strukturu cen a plateb. Pokud chce Partner zpochybnit jakoukoliv provedenou platbu programu, musí o tom informovat Provozovatele nejpozději do 30 dnů od data příslušné platby. Po této lhůtě Partnerovi zaniká nárok na takovou platbu. Platba bude vypočítána výhradně na základě záznamů vedených Provozovatelem. Žádné jiné způsoby měření či statistiky nebudou uznávány a nebudou mít žádný účinek v rámci této smlouvy.

Provozovatel se těmito podmínkami zavazuje

 • K odpovědnosti za uživatelský servis: potvrzení registrace Partnera, výplatu provize, správu reklamních materiálů.

 • Umožnit Partnerovi přístup ke své klientské sekci, kde má Partner k dispozici přehled o své aktivitě a získáným provizích. Provozovatel si však vyhrazuje právo na údržbu systému a provádění aktualizací systému. Během této doby nemusí být systém a jeho funkce dostupné. Provozovatel se však zavazuje tento proces nijak zbytečně nezdržovat.

Odstoupení od smlouvy

 • Smlouva mezi Partnerem a Provozovatelem se uzavírá na dobu neurčitou a může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel ruší smluvní vztah na základě návrhu zaslaného na e-mailovou adresu Partnera. Partner ruší smluvní vztah odstraněním reklamních ploch ze svého webu a informováním Provozovatele.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo sledovat aktivitu Partnera a jeho webové stránky a v případě shledání rozporu s těmito podmínkami ukončit partnerskou spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývajících ze smluvních podmínek.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit smluvní podmínky a zároveň se zavazuje k tomu informovat o této události Parntnera. Nepřijímutí nových podmínek se považuje za ukončení partnerské spolupráce. Provozovatel se také zavazuje včas informovat Partnera před aktualizací software.

 • Účast v partnerském programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Podmínky spolupráce v partnerském programu nabývají platnosti dne 19.12.2010

Vyhledávání ve zboží
Rychlý nákup AVON kód
Zasílat novinky

Přihlašte se k odběru novinek a vyhrajte AVON!

Výběr podle řad
Zákaznický servis

mobil777 770 965

e-mail info@online-avon.cz

údaje o Online-AVON.cz

Pokud jste AVON Lady klikněte zde

FACEBOOK
AKČNÍ NABÍDKA
VELMI NÍZKÁ CENA! -80%
NOVINKA!

řada: Avon Men

Sada pro mytí a holení

Sada pro mytí a holení

Běžná cena: 797,- Kč
Vaše cena: 163,- Kč
detaildo košíku
VELMI NÍZKÁ CENA! -78%
NOVINKA!

řada: Avon Men

Sada 2 výrobků a kosmetické taštičky

Sada 2 výrobků a kosmetické taštičky

Běžná cena: 877,- Kč
Vaše cena: 192,- Kč
detaildo košíku
VELMI NÍZKÁ CENA! -77%
NOVINKA!

řada: Avon Men

Sada 3 výrobků a dárkové taštičky

Sada 3 výrobků a dárkové taštičky

Běžná cena: 537,- Kč
Vaše cena: 125,- Kč
detaildo košíku
Aktuálně na našem blogu
Aktuální katalog 16/2018
AVON katalog kampaň

Cena katalogu: 10,- Kč

detaildo košíku
Informace k e-shopu
Sledování balíků ČP


Zobrazení výrobků


Další odkazy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte Další informace